Danh mục sản phẩm

Cáp điện lực CXV ­− 0,6/1 KV , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC

Mô tả sản phẩm

  • Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định
  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC
Sản phẩm đã xem