Danh mục sản phẩm

Cảm biến đo ion Amonia Horiba 5002A-10C

Mô tả sản phẩm

  • Cảm biến đo ion Amonia Horiba 5002A-10C
  • -Công nghệ điện cực tiên tiến
  • -Dải đo: 0.1 đến 1,000 ppm NH3
  • -Phạm vi nhiệt độ áp dụng: từ 0 - 50 độ C
  • -Điện cực được thiết kế đa dạng ứng dụng dành cho nước tinh khiết đến mẫu nước phức tạp
  • -Cảm biến nhạy, tốc độ phản hổi nhanh 90% khi thay đổi nồng độ trong nước
Sản phẩm đã xem