Danh mục sản phẩm

Cảm biến đo độ đục online Horiba SS-120 (Turbidity Sensor), chuyên dụng cho máy HU-200TB, 5~45℃, 0~0.3 MPa, cáp 5 mét

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem