Danh mục sản phẩm

Bút đo Sodium Ion (Na+) Horiba B-722, 23 to 2300 ppm(mg/L) (10-3 to 10-1 mol/L), IP67, chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • Khối lượng mẫu tối thiểu: 0,3mL trở lên
  • Phạm vi đo lường: 23 đến 2300 ppm (mg/L) (10 -3 đến 10 -1 mol/L)
  • Phạm vi hiển thị: 0 đến 9900ppm (mg/L)
  • Hiệu chuẩn: Hai điểm
  • Độ chính xác: ± 10% giá trị đọc.
  • Chức năng: Thay đổi phạm vi tự động/Bù sáng nhiệt độ/Không thấm nước Khóa đọc/Tự động tắt nguồn (30 phút)
  • Màn hình LCD tùy chỉnh (đơn sắc)
Sản phẩm đã xem