Danh mục sản phẩm

Bút đo Salt (NaCl) Horiba B-721, 0.1 to 10% by weight, IP67, chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • • Chức năng tự động hiệu chuẩn nhận dạng các tiêu chuẩn và người dùng có thể lựa chọn để hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • • Tự động thay đổi phạm vi
  • • Chuyển đổi nhiệt độ
  • • Chống nước IP67
  • • Tự động giữ
  • Chỉ có máy đo nhỏ gọn để đo ion natri để tính toán thành nồng độ muối dựa trên NaCl không giống như các máy đo được chuyển đổi độ dẫn điện. đo các mẫu rắn, nhớt, bột. Sử dụng tờ mẫu (bán riêng) để đo xuống 0,05mL. Không cần cốc để hiệu chuẩn hoặc đo lường. Chỉ cần thả các tiêu chuẩn và mẫu lên cảm biến phẳng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lãng phí mẫu quý giá của mình.
Sản phẩm đã xem