Danh mục sản phẩm

Bút đo Potassium Ion (K+) Horiba B-731

Mô tả sản phẩm

  • Tự động hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • Tự động bù nhiệt độ
  • Chất liệu IP67 chống thấm nước và chống bụi
  • Tự động tắt sau 30 phút không sử dụng
  • Tự động giữ kết quả khi đo
  • Ứng dụng: kiểm tra nồng độ ion K+ trong đất, thực phẩm, nước và các dung dịch khác.
Sản phẩm đã xem