Danh mục sản phẩm

Bút đo Nitrate Ion (NO3- ) Horiba B-742 (dành cho đất), IP67, chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • Tự động hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • Thay đổi phạm vi tự động.
  • Tự động bù nhiệt.
  • Đạt chuẩn IP67 chống bụi, không thấm nước.
  • Chức năng tự động giữ kết quả đo.
  • Tự động tắt thiết bị 30 phút không sử dụng
  • Ứng dụng: đo NO3- đối với đất
Sản phẩm đã xem