Danh mục sản phẩm

Bút đo Nitrate Ion (NO3- ) Horiba B-741 (dùng cho cây trồng), IP67, chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • Tự động hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • Thay đổi phạm vi tự động
  • Tự động bù nhiệt
  • Đạt chuẩn IP67 chống bụi, không thấm nước
  • Chức năng tự động giữ kết quả đo
  • Tự động tắt thiết bị 30 phút không sử dụng
Sản phẩm đã xem