Danh mục sản phẩm

Bút đo Nitrate Ion (NO3-) Horiba B-743, NO3-:62 to 6200ppm(mg/L) (10-3 to 10-1mol/L) NO3--N:14 to 1400ppm(mg/L) , IP67, chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • Tự động hiệu chuẩn một hoặc hai điểm
  • Thay đổi phạm vi tự động
  • Tự động bù nhiệt
  • Đạt chuẩn IP67 chống bụi, không thấm nước
  • Chức năng tự động giữ kết quả đo
  • Tự động tắt thiết bị 30 phút không sử dụng
Sản phẩm đã xem