Danh mục sản phẩm

Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11C

Mô tả sản phẩm

 • Nguyên lý đo: Điện cực chọn lọc ion
 • Dải đo: 6 tới 9900 ppm (mg/L)
 • Dải đo Nitrate-Nitrogen (NO3-N): 1.4 tới 2200 ppm (mg/L)
 • 0.7 tới 1100 kg/10a
 • Độ phân giải: 6 tới 99 ppm: 1 ppm
 • 100 tới 990 ppm: 10 ppm
 • 1000 tới 9900 ppm: 100 ppm
 • Độ chính xác: ± 10% giá trị thực
 • Hiệu chuẩn: 2 điểm
 • Hiển thị nhiệt độ: 0 tới 50.0 ºC
 • Nhiệt độ hoạt động: 5 tới 40.0 ºC
 • Độ ẩmhoạt động: < 85%
 • Hiển thị: LCD đơn màu
Sản phẩm đã xem