Danh mục sản phẩm

Bút đo ion Canxi Horiba Ca-11

Mô tả sản phẩm

 • Nguyên lý đo: Điện cực chọn lọc ion
 • Dải đo: 4 tới 9900 ppm (mg/L)
 • 0.1 tới 250 mmol/L
 • Độ phân dải: 0 tới 99 ppm: 1 ppm
 • 100 tới 990 ppm: 10 ppm
 • 1000 tới 9900 ppm: 100 ppm
 • Độ chính xác: ± 10% của giá trị đọc được
 • Hiệu chuẩn tại 2 điểm
 • Hiển thị nhiệt độ: 0 tới 50.0 ºC
 • Hiệu chuẩn nhiệt độ: 5 tới 40.0 ºC
 • Hiển thị: LCD đơn màu
Sản phẩm đã xem