Danh mục sản phẩm

Bút đo độ mặn Horiba Salt-22

Mô tả sản phẩm

 • Nguyên lý đo Điện cực chọn lọc ion
 • Thể tích mẫu nhỏ nhất 0.3ml (0.05ml với tấm lấy mẫu B)
 • Dải đo 0.01 tới 25% theo khối lượng
 • Độ phân giải 0.00 tới 0.99%: 0.01%
 • 1.0 tới 9.9%: 0.1%
 • 10 tới 25%: 1%
 • Hiệu chuẩn Lên tới 2
 • Độ chính xác ±10% giá trị đọc
 • Hiển thị nhiệt độ 0 tới 50.0 ºC
 • Hiệu chuẩn nhiệt độ 5 tới 40.0 ºC
 • Hiển thị Màn hình LCD đơn sắc
 • Nhiệt độ hoạt động 5 tới 40.0 ºC
Sản phẩm đã xem