Danh mục sản phẩm

Bút đo Calcium Ion (Ca2+ ) Horiba B-751, 40 to 4000 ppm(mg/L)(10-3 to 10-1 mol/L), IP67, Chuẩn 2 điểm

Mô tả sản phẩm

  • Đọc kết quả chính xác chỉ từ duy nhất một giọt mẫu, trong vòng vài giây
  • Hiệu chuẩn và đo chỉ với một nút bấm – biểu tượng (Smile: mặt cười) sẽ cho bạn biết khi nào có thể đọc kết quả
  • Chống nước và chống bụi (theo tiêu chuẩn IP67)
  • Hộp đựng tiêu chuẩn để cất giữ và cầm tay
  • Cung cấp kiểu đo: giọt/nhúng/lau/xúc
  • Cung cấp đo đối với mẫu: lỏng/rắn/dạng bột/mẫu giấy,vải và film
Sản phẩm đã xem