Danh mục sản phẩm

Bu lông lục giác ngoài inox 201 M68

Mô tả sản phẩm

  • + Đường kính của thân được tiện ren: D.
  • + Chiều dài của thân được tiện ren: L.
  • + Đường kính của mũ lục giác: S.
  • + Chiều dầy của muc lục giác K.
  • + Bước ren B.
Sản phẩm đã xem