Danh mục sản phẩm

Bộ thuốc thử dành cho máy phân tích COD tự động Horiba CODA-500 Series

Mô tả sản phẩm

  • Bộ thuốc thử dành cho máy phân tích COD tự động Horiba CODA-500 Series
  • (CODA-500A/ CODA-500B/ CODA-500C)
  • -Thuốc thử A (Reagent A): 0.005mol/L KMnO4 (P/N: 3200346619)
  • -Thuốc thử B (Reagent B): 0.0125mol/L Na2C2O4 (P/N: 3200346620)
  • -Thuốc thử C (Reagent C): (1+2) sulfuric acid (P/N: 3200346621)
Sản phẩm đã xem