Danh mục sản phẩm

Bộ thu thập và truyền dữ liệu ENVILINK

Mô tả sản phẩm

  • Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm, có thể truyền dữ liệu theo thông tư 24 đối với giám sát chất lượng nước, khí..
  • Đầu vào analog: 8
  • Hỗ trợ giao diện RS-232
  • Là hệ thống thu nhận dữ liệu môi trường thông minh
  • Phần mềm đa nhiệm-không bị mất dữ liệu
  • Phần mềm đa nhiệm giúp người dùng tương tác mà không làm gián đoạn quá trình thu thập dữ liệu
Sản phẩm đã xem