Danh mục sản phẩm

Bộ ghi dữ liệu cho hệ thống điện mặt trời Sungrow Logger1000

Mô tả sản phẩm

  • Hỗ trợ cài đặt tham số biến tần và cập nhật chương trình cơ sở
  • Hỗ trợ bảo trì thiết bị bằng cách truy cập Web từ xa, OPEX được tối ưu hóa
  • Hỗ trợ giao tiếp RS485, Ethernet, WiFi
  • Hỗ trợ đồng hồ đo năng lượng, trạm đo địa hình, cảm biến
  • Máy chủ Web tích hợp để theo dõi và cấu hình, bằng trình duyệt PC hoặc điện thoại thông minh; không cần APP
Sản phẩm đã xem