Danh mục sản phẩm

Bộ định tuyến Internet công nghiệp Ewon Flexy 102

Mô tả sản phẩm

  • Giao thức thu thập dữ liệu đa dạng
  • Giao thức xuất bản dữ liệu: OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPs
  • Dữ liệu lịch sử có thể được xuất sang DataMailbox hoặc chuyển bằng FTP hoặc email
  • Đầu đọc thẻ SD
  • Đĩa Flash người dùng: tối đa 30MB có sẵn cho ứng dụng người dùng
Sản phẩm đã xem