Danh mục sản phẩm

Bộ định tuyến Ewon FLEXY20200_00MA/S

Mô tả sản phẩm

  • Khả năng định tuyến giữa LAN và WAN giao diện Ethernet và Ethernet tới cổng nối tiếp
  • Truy cập từ xa VPN
  • Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu được chứng nhận bảo mật
  • Tất cả các giao thức PLC chính để ghi dữ liệu và thông báo cảnh báo
  • Bảng điều khiển web cục bộ để giám sát từ xa
  • Máy chủ OPC UA để xuất bản dữ liệu lên hệ thống nhà máy
Sản phẩm đã xem