Danh mục sản phẩm

Bộ định tuyến Ewon FLEXY20100_00MA/S

Mô tả sản phẩm

  • Thu thập dữ liệu PLC
  • Quản lý báo động và thông báo
  • Ghi và truy xuất dữ liệu
  • Giao thức xuất bản dữ liệu: OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPs
  • Trang tổng quan web cục bộ / ViewON
  • KPI trực tiếp trên đám mây
  • Lập trình (Cơ bản & Java)
Sản phẩm đã xem