Danh mục sản phẩm

Bộ Datalogger Trios HS100

Mô tả sản phẩm

  • Mở giao thức Modbus RTU và Modbus TCP/IP
  • Phù hợp đối với tất cả các cảm biến TriOS kỹ thuật số
  • Thay thế chi phí thấp cho các điểm đo tương tự
  • Kết nối wifi để liên lạc qua trình duyệt web
Sản phẩm đã xem