Danh mục sản phẩm

Aptomat Mitsubishi NF250-SV 3P 160A 36kA

Mô tả sản phẩm

  • Dòng điện: 160A
  • Điện áp ngõ vào: 3 Pha
  • Số cực: 3P
  • Dòng cắt: 36kA
Sản phẩm đã xem