Danh mục sản phẩm

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung Nux AX2 4-A, Đầu vào analog - multi input: K, J và Pt100, Đầu ra Analog: Relay, SSR, 4-20mA

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem